Prawo karne

Prawo karne

PRAWO KARNE

Jeżeli poszukują Państwo dobrego obrońcy do reprezentacji podczas sprawy karnej lub po prostu opinii prawnika, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Nasza kancelaria specjalizuje się w doradztwie z zakresu ogólnie pojętego prawa karnego oraz reprezentacji Klientów w sprawach z zakresu postępowania karnego.

Prawo karne to jedna z dziedzin systemu prawnego, definiująca czyny zabronione oraz formułująca dokładnie zakres odpowiedzialności oraz kar kryminalnych, jakie ponieść musi obywatel danego kraju za popełnienie czynów przestępnych. Prawo karne dzieli się na prawo karne materialne, wykonawcze oraz procesowe

 

W wyniku nowelizacji przepisów prawa która weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 roku Kancelaria Prawna JG LEGAL oferuje usługi w zakresie reprezentacji klientów indywidualnych w postępowaniach karnych również w charakterze obrońcy w tym w szczególności:

  • obrony w postępowaniach karnych, w sprawach o wkroczenia oraz w sprawach karnoskarbowych,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego,
  • obronę podejrzanego w toku postępowania przygotowawczego,
  • obronę obwinionego w postępowaniu sądowym w sprawach o wykroczenia,
  • reprezentowanie skazanych w postępowaniach wykonawczych w czasie odbywania kary,
  • obronę nieletnich w postępowaniu wyjaśniającym, opiekuńczo – wychowawczym i poprawczym,
  • reprezentowanie praw pokrzywdzonych przestępstwem w postępowaniu karnych (oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego oraz powoda cywilnego),
  • prowadzenie spraw skazanych o odszkodowanie za niesłuszne skazanie,
  • opracowywanie oraz opiniowanie pism procesowych, w szczególności zażaleń oraz wniosków dotyczących zastosowanych środków zapobiegawczych, wniosków dowodowych, apelacji, skargi kasacyjnej, wniosków o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie i zarządzenie przerwy w wykonaniu kary.

W zakresie reprezentacji praw naszych klientów dotyczących postępowań karnych współpracujemy ze sprawdzonymi biurami detektywistycznymi, rzeczoznawcami i biegłymi. Świadczymy również profesjonalną pomoc prawną osobom pokrzywdzonym poczynając od przygotowania pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, poprzez reprezentowanie praw pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.
Polityka prywatności

Zamknij [X]