O kancelarii

O kancelarii

Kancelaria Prawna JG LEGAL Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych prowadzi kompleksową obsługę prawną zarówno klientów biznesowych jak i indywidualnych. Założycielem Kancelarii jest Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych która jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie. W latach 2010-2012 odbywała aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, zakończoną egzaminem radcowskim w marcu 2013 roku. W czerwcu 2013 roku Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych uzyskała wpis na listę radców prawnych. Obecnie Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych jest wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu pod numerem wpisu WR-3118.

Doświadczenie zawodowe Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych zdobywała praktykując w renomowanej warszawskiej Kancelarii, w której pełniła funkcję Dyrektora Działu Prawnego. Przez ponad rok pełniła funkcję Kuratora obligatariusza w ramach postępowania upadłościowego emitenta obligacji Spółki z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa.

W dotychczasowej praktyce zawodowej Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych wykonywała usługi prawne na rzecz Spółek z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa, Grupy Kapitałowej przedsiębiorstwa wodociągowego, przedsiębiorstw prowadzących działalność handlową, usługową, transportową oraz budowlaną. W imieniu klientów prowadziła wieloetapowe negocjacje handlowe z przedsiębiorcami z całego kraju oraz skomplikowane procesy sądowe. Kierowała oraz nadzorowała postępowania windykacyjne mające na celu wyegzekwowanie należnych zobowiązań od nierzetelnych kontrahentów.

Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych z sukcesem koordynowała oraz dawała bieżące wsparcie w reprezentowaniu:

  • praw podwykonawcy robót budowlanych w ramach postępowania upadłościowego jednego z największych przedsiębiorstw budowlanych w Polsce,
  • praw Spółki z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa w ramach postępowania sądowego związanego z umową o roboty budowlane jednej z największych Hut w Polsce w zakresie należności opiewającej na kwotę 7.435.685, 29 zł,
  • praw obligatariusza Spółki z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa w zakresie wierzytelności z obligacji dla których ustanowiono zabezpieczenie na majątku emitenta obligacji Spółki z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa w łącznej kwocie 3.486.896,08 zł,
  • praw wierzyciela Spółki z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa w postępowaniu upadłościowym w zakresie wierzytelności zabezpieczonej rzeczowo na majątku upadłego w łącznej kwocie 938.099,24 zł,
  • Grupy Kapitałowej przedsiębiorstwa wodociągowego w zakresie wierzytelności podlegających zgłoszeniu do masy upadłości w łącznej kwocie wierzytelności 106.812.243,55 zł,
  • praw dłużnika w zakresie postępowania sądowego prowadzonego przed Sądem Najwyższym o pozbawienie tytułów wykonawczych wykonalności na łączną kwotę wierzytelności 14.026.054,25 zł,
  • praw klientów przed sądami powszechnymi w szczególności  w zakresie spraw o zapłatę z umów sprzedaży, transportu, o roboty budowlane, w zakresie spraw z powództw przeciwegzekucyjnych, o uznanie czynności za bezskuteczną, ustalenie istnienia stosunku  prawnego, w zakresie prawa spadkowego, bezpodstawnego wzbogacenia oraz umów deweloperskich.

Zakresem zainteresowań Radcy Prawnego Joanny Gogolewskiej-Zych objęte są również sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, sprawy rozwodowe, podział majątku, postępowania spadkowe oraz prawo karne.

Zdobyte kompetencje i szerokie doświadczenie, stały się podstawą do rozpoczęcia własnej działalności w formie Kancelarii Radcy Prawnego, która zajmuje się kompleksowym doradztwem oraz obsługą klientów biznesowych oraz klientów indywidualnych. Kancelaria Prawna JG LEGAL Radca Prawny Joanna Gogolewska-Zych z siedzibą we Wrocławiu świadczy usługi na terenie całego kraju. Celem Kancelarii jest zapewnienie klientom kompleksowej oraz profesjonalnej obsługi prawnej na najwyższym poziomie.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.
Polityka prywatności

Zamknij [X]