Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Prawo administracyjne to dziedzina prawa, która reguluje ogół norm dotyczących działania organów administracji publicznej oraz innych podmiotów. W świetle systemu prawnego obowiązującego w Polsce, wyróżnia się prawo administracyjne materialne (prawa i obowiązki obywateli oraz organów administracji), ustrojowe (struktura działania administracji) i procesowe (normy postępowania administracyjnego).

Kancelaria JGLEGAL zapewnia reprezentację doświadczonego prawnika w zakresie prawa administracyjnego oraz pomoc w zakresie sporządzania pism, skarg, zażaleń czy opinii prawnych. Ze swojej strony, Kancelaria zapewnia najwyższą jakość usług - wiedza, poparta wieloletnim praktycznym doświadczeniem w zakresie prawa administracyjnego pozwala na sukces w działaniu.

 

Kancelaria Prawna w ramach usług dla klientów indywidualnych w zakresie prawa administracyjnego oferuje następujące usługi:  

  • reprezentowanie klientów w sprawach z zakresie prawa administracyjnego przed organami I instancji, w postępowaniach odwoławczych, w sprawach o wznowienie postępowań administracyjnych, uchylenie, zmianę lub stwierdzenie nieważności decyzji,
  • reprezentacja klientów w postępowaniach sądowo-administracyjnych przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • reprezentacja klientów w sprawach ze skarg na akty prawa miejscowego,
  • opracowywanie odwołań od decyzji, zażaleń, skarg oraz wezwań do usunięcia naruszeń prawa,
  • sporządzanie opinii prawnych w zakresie prawa administracyjnego, procedury administracyjnej oraz postępowania egzekucyjnego w administracji.

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.
Polityka prywatności

Zamknij [X]