Reprezentacja w postępowaniach sądowych

Reprezentacja w postępowaniach sądowych

Postępowanie sądowe to określenie postępowań, które odbywają się przed niezawisłymi i niezależnymi sądami. Celem postępowań sądowych jest przede wszystkim rozpatrzenie i rozstrzygnięcie sprawy, a także stwierdzenie przestępstwa oraz wykrycie jego sprawcy. Postępowania sądowe dzieli się na cywilne, karne oraz administracyjne. 

Postępowanie cywilne ma na celu rozpatrzenie spraw cywilnych, dotyczących osób fizycznych oraz prawnych. Sprawy cywilne obejmują również postępowania z zakresu prawa pracy, rodzinnego i opiekuńczego oraz ubezpieczeń społecznych. Dotyczą między innymi kwestii majątkowych, własności, czy też spadkowych.

Proces sądowy w sprawach gospodarczych

Postępowanie karne ma na celu ustalenie, czy w danej sytuacji miał miejsce czyn zabroniony mający charakter przestępstwa. Kolejnym krokiem jest wykrycie jego sprawcy oraz pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Wśród procesów karnych wyróżnia się proces powszechny oraz specjalny. Pierwszy prowadzony jest przed sądami powszechnymi, a drugi specjalnymi, np. przed Trybunałem Stanu.

Postępowanie administracyjne obejmuje sprawy dotyczące kontroli administracji publiczne i prowadzone jest przed sądami administracyjnymi. W przypadku postępowań administracyjnych sądy orzekają między innymi na temat decyzji administracyjnych, bezczynności organów, czy też postanowień wydanych w postępowaniu administracyjnym.

Etapy postępowania sądowego

Pierwszym etapem postępowania sądowego jest wniesienie aktu oskarżenia. Akt ten musi zawierać dokładne informacje na temat oskarżanej strony, opis zarzucanego czynu, wnioski dowodowe oraz wykaz przepisów prawnych, które miały zostać złamane. Jeżeli w danej sprawie występują świadkowie ich dane również powinny znaleźć się w akcie oskarżenia.

Po wpłynięciu do sądu aktu oskarżenia następuje jego weryfikacja, a następnie wyznaczony zostaje termin rozprawy. W trakcie procesu sądowego analizowane są przedstawione dowody, na podstawie których ustalony zostaje wyrok. Zarówno oskarżony, jak i poszkodowany mogą odwołać się od wyroku do sądu wyższej instancji. 

Prowadzenie sprawy sądowej firmy

Procesy sądowe bywają często długotrwałe i skomplikowane. Pomoc profesjonalistów może znacznie przyspieszyć i ułatwić przeprowadzenie wszystkich procedur. Radca prawny z kancelarii JG LEGAL posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych. Nasze usługi to zarówno pomoc prawna, jak i reprezentacja podmiotów gospodarczych i klientów indywidualnych przed sądem.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.
Polityka prywatności

Zamknij [X]