Opracowywanie uchwał organów spółek i ich regulaminów

Opracowywanie uchwał organów spółek i ich regulaminów

Opracowywanie uchwał organów spółek i ich regulaminów

Prawo spółek handlowych do podejmowania czynności prawnych w imieniu spółki upoważnia jej zarząd. Zakres działania członków zarządu można zawrzeć w statucie spółki, często określa go również regulamin organizacyjny spółki. Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych do podjęcia czynności prawnych przez spółkę niezbędna jest stosowna uchwała wspólników.

Kodeks Spółek Handlowych określa sytuacje, które wymagają podjęcia uchwały przez wszystkich wspólników danej spółki, a także zarząd jednoosobowy. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uchwała wymagana jest w przypadku sprzedaży lub dzierżawy firmy, nabycia lub sprzedaży nieruchomości, a także zwrotu dopłat wspólnikom.  

Rodzaje regulaminów

W spółce akcyjnej uchwała wymagana jest w podobnych przypadkach, takich jak sprzedaż lub dzierżawa firmy, nabycie lub sprzedaż nieruchomości, a ponadto jeśli planowana jest emisja obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisji warrantów subskrypcyjnych. Podobnie sytuacja przedstawia się w spółce komunalnej, która może mieć formę spółki akcyjnej lub z o.o.

Sprawne funkcjonowanie spółek kapitałowych – akcyjnych i z o.o. - ułatwia stworzenie regulaminu spółki. W przypadku przedsiębiorstw o wieloosobowym zarządzie pozwala to uniknąć wielu problemów dotyczących między innymi zakresu kompetencji poszczególnych członków zarządu. Inne rodzaje regulaminów to: regulamin organizacyjny i pracy, które określają wewnętrzną organizację firmy.  

Uchwały spółek

 Zarówno opracowanie uchwały, jak i regulaminu bywa zadaniem trudnym, wymagającym wiedzy prawniczej. Uchwały zarządu muszą spełniać wszelkie wymogi formalne, a ich podjęcie musi przebiegać zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych. Radcy prawni kancelarii JG LEGAL posiadają wieloletnie doświadczenie w stałej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, która obejmuje między innymi pomoc w prowadzeniu spółki.  

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.
Polityka prywatności

Zamknij [X]