Opracowywanie umów handlowych

Opracowywanie umów handlowych

Opracowywanie umów handlowych

Kancelaria JG LEGAL oferuje zarówno małym i średnim firmom, jak i dużym korporacjom kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa gospodarczego. Jedną z naszych usług jest opracowanie i sporządzanie umów handlowych, niezależnie od ich rodzaju, zgodnie z praktyką kontraktową przedsiębiorców w ramach prowadzonej działalności. 

Umowy handlowe to termin, którym określane są umowy gospodarcze. W obrocie handlowym wyróżnia się następujące rodzaje umów handlowych: adhezyjne, konsensualne, zobowiązujące, rozporządzające i upoważniające, jednostronnie i dwustronnie zobowiązujące, odpłatne i nieodpłatne, swobodnie negocjowane, kazualne oraz abstrakcyjne. Umowy dzielone są również na krótko i długoterminowe.

Rodzaje umów handlowych

Umowa adhezyjna to umowa, przy której sporządzaniu najważniejsze warunki określane są przez jednego z kontrahentów. Konsensualne wchodzą w życie w wyniku samego określenia woli stron. W przypadku umowy jednostronnie zobowiązującej jedna ze stron określana jest jako dłużnik, druga jako wierzyciel, przy umowach dwustronnych obie strony pełnią zarówno rolę dłużnika, jak i wierzyciela.  

Z umowami odpłatnymi mamy do czynienia wtedy, gdy obie strony uzyskują korzyść majątkową, a nieodpłatnymi kiedy tylko jedna ze stron może liczyć na korzyści majątkowe. Nie wszystkie umowy mogą zostać sklasyfikowane według powyższego podziału. Mamy wtedy do czynienia z umowami nazwanymi (np. umowa sprzedaży) i nienazwanymi (np. franchising).

Kompleksowa obsługa prawna twojej firmy

Zawieranie umowy rozpoczyna przedstawienie oferty handlowej w formie stosownego pisma. Oferty handlowe stanowią oświadczenie woli zawarcia umowy przez jedną ze stron i przyjęcie jej przez drugą. Po przyjęciu zaprezentowanej oferty mogą nastąpić sporządzenie umowy, a także negocjowanie treści umowy, które może prowadzić do jej modyfikacji.   

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.
Polityka prywatności

Zamknij [X]