Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Pomoc prawna oferowana przez naszą kancelarię obejmuje między innymi sporządzanie umów gospodarczych. W trakcie opracowywania umów biznesowych, czy też umów pożyczek doświadczony radca prawna może doradzić przedsiębiorcy lub instytucji finansowej zabezpieczenie wykonania umowy. Gwarantuje to pokrycie roszczeń jeżeli warunki umowy zostaną złamane lub nie zostanie ona wykonana należycie.

 Możliwość zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarantują zamawiającym przepisy Prawa zamówień publicznych. O tym, czy w danym przypadku zabezpieczenie jest niezbędne, a także o jego kwocie decyduje sam zamawiający. Wykonawca może z kolei wybrać formę w jakiej dokona wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

Zabezpieczenie umowy

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą zostać wniesione między innymi wekslem, a także w formie papierów wartościowych, pieniędzy, poręczeń bankowych i ubezpieczeniowych. Kredyty bankowe zabezpieczane są w formie płynnej (gwarancje, awale, poręczenia bankowe) lub rzeczowej (hipoteka, zastaw bankowy).

 Sposobem na zabezpieczenie wykonania umowy są również kaucje zabezpieczające. Definicja określa kaucję jako ustaloną sumę pieniędzy, którą wykonawca wpłaca na określony rachunek bankowy. Po należytym wykonaniu umowy zamawiający ma obowiązek zwrotu pełnej sumy w ustalonym w umowie terminie, a jeśli wierzytelność nie zostanie spłacona wykonawca może domagać się odsetek.   

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.
Polityka prywatności

Zamknij [X]