Prowadzenie postępowań o odszkodowanie

Prowadzenie postępowań o odszkodowanie

Kancelaria JG LEGAL oferuje kompleksowe usługi prawne również w sprawach dotyczących uzyskania odszkodowań. Klienci biznesowi, zarówno mniejsze firmy, jak i korporacje mogą liczyć na pomoc doświadczonego radcy prawnego na wszystkich etapach postępowania – od zgłoszenia zaistniałej szkody, aż po reprezentowanie przed sądem. Prowadzimy również sprawy klientów indywidualnych.  

Dochodzenie odszkodowań to skomplikowana procedura, która wymaga odpowiedniego przygotowania. Niezależnie od tego, czy postępowanie odszkodowawcze ma zostać wszczęte ponieważ klient poniósł straty moralne, czy też miało miejsce naruszenie dóbr osobistych pomoc radcy prawnego znacznie przyspieszy i ułatwi przeprowadzenie sprawy.  

Zadośćuczynienie

 Zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego za dobro osobiste uważa się między innymi zdrowie, wolność, swobodę sumienia, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukową i artystyczną, nazwisko lub pseudonim. Odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych lub straty moralne może zostać uzyskane zarówno od osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.

W zależności od rodzaju zaistniałej szkody zadośćuczynienie może mieć formę pieniężną lub restytucji naturalnej, czyli przywrócenia stanu sprzed wyrządzenia szkody. Wysokość odszkodowania zależy od stopnia wyrządzonej szkody, a także jej rodzaju i charakteru. O formie odszkodowania decyduje zwykle sam poszkodowany.

Zadośćuczynienie a odszkodowanie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie to dwie różne formy kompensacji za doznaną krzywdę. Odszkodowanie ma na celu naprawienie szkody majątkowej, a zadośćuczynienie przyznawane jest w sytuacji, gdy szkoda ma charakter niemajątkowy. Pozew i wniosek o zadośćuczynienie lub odszkodowanie musi zawierać dokładny opis zaistniałej szkody, a także określone żądanie poszkodowanego.

W przypadku postępowań o odszkodowanie lub zadośćuczynienie bardzo istotne jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji. Jeżeli poszkodowany doznał uszczerbku na zdrowiu konieczne jest przedstawienie dokumentów medycznych, a w sytuacji, gdy miał miejsce wypadek również dokumentacji policyjnej. Szkody majątkowe i niemajątkowe muszą zostać dokładnie udowodnione.

Ochrona dóbr osobistych

Czas trwania postępowania odszkodowawczego przed sądem uzależniony jest przede wszystkim od charakteru sprawy. Od złożenia pozwu do wniesienie sprawy na wokandę może upłynąć od 1 do 6 miesięcy. Pomoc radcy prawnego umożliwia szybsze zgłoszenie sprawy, daje również gwarancję, że wniosek lub pozew wypełnione zostały prawidłowo.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.
Polityka prywatności

Zamknij [X]