Prowadzenie postępowań z zakresu prawa własności i rzeczowych

Prowadzenie postępowań z zakresu prawa własności i rzeczowych

Doświadczeni radcy prawni kancelarii JG LEGAL świadczą kompleksowe usługi prawne klientom indywidualnym i biznesowym. Pomoc prawna obejmuje zarówno profesjonalne porady z zakresu polskiego prawa, jak i reprezentację w procesach sądowych. Jedną z dziedzin naszej działalności jest wspieranie klientów w procesach z zakresu prawa własności i prawa rzeczowego.  

Prawo własności przemysłowej i intelektualnej stanowią razem własność intelektualną, czyli wszelkie dobra, które wytworzone zostały w wyniku twórczej i intelektualnej pracy. Prawo własności intelektualnej dotyczy przede wszystkim działalności literackiej, naukowej oraz artystycznej. Z kolei prawo przemysłowe obejmuje między innymi patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe i towarowe.

Prawo własności przemysłowej i intelektualnej

Prawo rzeczowe ma na celu regulowanie kwestii związanych z powstawaniem, treścią, zmianą oraz ustaniem prawa własności do rzeczy oraz zwierząt. Jest to prawo bezwzględne, czyli skuteczne wobec wszystkich. Prawo rzeczowe regulowane jest przez wiele aktów prawnych, zgodnie z którymi rzeczy dzielone są na nieruchomości (budynki, lokale, grunty) i ruchomości.

Kwestie dotyczące własności intelektualnej reguluje kilka ustaw, w tym ustawa o ochronie praw autorskich i pokrewnych, a także prawo własności przemysłowej. Warto zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o prawach autorskich możliwe jest przeniesienie majątkowych praw do danego utworu na inne osoby. W innym przypadku naruszenie prawa własności skutkuje odpowiedzialnością cywilną lub karną.

Naruszenie prawa własności

W Polsce prawa rzeczowe dzielone są na prawo rzeczowe ograniczone, prawo własności i prawo wieczystego użytkowania. Ograniczone prawo rzeczowe oraz prawo własności dotyczą nieruchomości, ruchomości oraz zwierząt, z kolei prawo użytkowania wieczystego dotyczy nieruchomości gruntowych. Wśród tych praw można wyróżnić również prawa zbywalne (przenoszone) oraz niezbywalne (nieprzenoszone).

Prawa rzeczowe do nieruchomości są zbywalne, możliwe jest więc przeniesienie własności na inną osobę. W przypadku nieruchomości gruntowych istnieje możliwość przekształcenia prawa do użytkowania wieczystego w prawo własności. Nabywając prawo do lokalu, budynku, czy też gruntu należy złożyć wniosek o ujawnienie siebie jako właściciela lub wieczystego użytkownika nieruchomości.

Radca prawny

Sprawy dotyczące prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa rzeczowego bywają często bardzo skomplikowane. W sytuacji, w której miało naruszenie prawa własności lub planowane jest jego przeniesienie warto skorzystać z pomocy doświadczonego radcy prawnego. Znacznie przyspieszy to dopełnienie wymaganych formalności, a jeśli będzie to konieczne radca opracuje odpowiedni pozew.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.
Polityka prywatności

Zamknij [X]