Nienależyte wykonanie umowy

Nienależyte wykonanie umowy

Nienależyte wykonanie umowy

Z chwilą podpisania umowy jedna ze stron zobowiązuje się do wykonania określonego świadczenia na rzecz drugiej strony. Żądanie wykonania tego świadczenia jest jednym z podstawowych praw zamawiającego. Niestety czasem dochodzi do sytuacji, kiedy wykonawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 

Skutecznym sposobem ochrony interesów zamawiającego jest zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Formę zabezpieczenia oraz jego kwotę warto określić jeszcze przed podpisaniem umowy. Dzięki temu w sytuacji, gdy wykonawca nie spełni warunków określonych w umowie zamawiający może domagać się pokrycia wynikających z tego powodu strat i naprawy wyrządzonej szkody. 

Prowadzenie postępowań

Za szkodę uważa się zarówno rzeczywistą stratę zamawiającego, jak i utracone korzyści, czyli zyski, które mógłby uzyskać, gdyby zlecenie zostało wykonane prawidłowo. Zamawiający może wnieść do sądu powództwo o nienależyte wykonanie umowy. Kancelaria JG LEGAL zapewnia kompleksową pomoc prawną firmom, które chcą domagać się swoich roszczeń z tytułu niespełnienia warunków umowy.

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.
Polityka prywatności

Zamknij [X]