# PRZYWRÓCENIE TERMINU

# PRZYWRÓCENIE TERMINU

W ostatnim czasie niedużo publikowaliśmy, ale wracamy i nadrabiamy zaległości.

W najbliższych wpisach opowiemy o tym czym na co dzień się zajmujemy, tak aby przybliżyć instytucje prawne umożliwiające podjęcie skutecznych działań w zakresie realizacji swoich praw, zwłaszcza w czasie trwania epidemii.

Na pierwszy plan wysuwa się #PRZYWRÓCENIE TERMINU

Instytucja PRZYWRÓCENIA TERMINU to trochę jak rośliny budzące się do życia na wiosnę.

Zarówno na gruncie spraw cywilny jak też administracyjnych istnieje możliwość PRZYWRÓCENIA TERMINU. Oczywiście jak to w prawie bywa #TOZALEŻY od określonego stanu faktycznego jak też charakteru sprawy.

Nasza przypadek omówimy na gruncie sprawy administracyjnej jednego z naszych Klientów, któremu w wyniku braku odbioru przesyłki pocztowej odrzucono skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Klient nie otrzymał awiza na odbiór przesyłki z wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych skargi. W konsekwencji braku uzupełnienia braków formalnych skargi w postaci opłaty sądowej Sąd uznał przesyłkę za doręczoną na skutek podwójnego jej awizowania i odrzucił skargę.

Po szczegółowej analizie sytuacji Klienta okazało się, że nie uchybił on terminowi do uzupełnienia braków formalnych skargi ponieważ nie otrzymał kierowanej do niego korespondencji z Sądu jak również awiz z poczty umożliwiającej odbiór przesyłki.

CO MOŻNA ZROBIĆ W TAKIEJ SYTUACJI ?

Jeśli uchybienie terminu do wykonania czynności procesowej było wynikiem niezawinionego działania strony, wówczas można w terminie 7 dni od dowiedzenia się o uchybieniu terminu złożyć wniosek o #PRZYWRÓCENIETERMINU do dokonania czynności. Należy jednak pamiętać, aby wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu dokonać czynności której się uchybiło. Czyli w przypadku naszego Klienta wraz z uzasadnionym wnioskiem o przywrócenia terminu dokonać jednocześnie opłaty sądowej zgodnie z wezwaniem o którym podjęło się wiedze już po upływie terminu.

PAMIĘTAJ nie zawsze od razu Sąd uwzględnia wniosek o przywrócenie terminu:

  1. Po pierwsze: wniosek o przywrócenie terminu musi być należycie uzasadniony i wykazywać, że do uchybienia terminu doszło bez winy strony. W naszym przykładzie konieczne było wykazanie, że awizo nie zostało doręczone skutecznie naszemu Klientowi co nie było lada wyzwaniem,
  2. Po drugie: należy zachować termin 7 dniowy od daty dowiedzenia się o uchybieniu terminu i wykazać we wniosku datę od której należy liczyć termin 7 dniowy na złożenie wniosku,
  3. Po trzecie: jeśli Sąd bądź organ od razu nie uwzględni Twojego wniosku o przywrócenie terminu przysługuje Ci zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu.

Tak też było w przypadku naszego Klienta na skutek wniosku o przywrócenie terminu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu. Od postanowienia tego przysługiwało zażalenie, które złożyliśmy do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie i w jego wyniku w ramach tzw. autokontroli Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, uwzględnił zażalenie i przywrócił termin naszemu Klientowi do dokonania czynności procesowej.

W konsekwencji nasz Klient mógł rozpocząć niejako dochodzenie swoich praw na nowo ponieważ doszło do skutecznego #PRZYWRÓCENIA TERMINU

Zainteresował Cię przypadek opisany powyżej kliknij „Lubię to” lub polub moją stroną na https://www.facebook.com/jglegal/

Gdybyś chciał(a) uzyskać pomoc w skutecznym złożeniu wniosku o #PRZYWRÓCENIE TERMINU skontaktuj się z Kancelarią JG LEGAL pod adresem e‑mailowym: kancelaria@jglegal.pl a otrzymasz niezbędne informacje, co zrobić aby Twój wniosek został uwzględniony.

Udostępnij na Facebooku

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.
Polityka prywatności

Zamknij [X]