Czy prywatne nagranie rozmowy może stanowić dowód w postępowaniu cywilnym ??

Strony prowadzonych postępowań niejednokrotnie zadają pytanie: Czy nagrana prywatnie rozmowa z przeciwnikiem procesu może stanowić dowód w prowadzonym postępowaniu cywilnym (rozwód, stwierdzenie nabycia spadku bądź też sprawa gospodarcza) ? Odpowiedzi na to pytanie udzielił Sąd Apelacyjny w Łodzi w uzasadnieniu wyroku z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie o sygn. akt I ACa 1705/14. Sąd Apelacyjny rozpoznając apelację powódki od wyroku Sądu I instancji wskazał, że prywatne nagranie rozmowy może zostać dopuszczone przez Sąd w postępowaniu sądowym jako dowód. Sąd Apelacyjny oceniając w postępowaniu apelacyjnym dołączoną do apelacji płytę CD z prywatnym nagraniem rozmowy wskazał, że stosownie do treści kodeksu postępowania cywilnego dowód z prywatnego nagrania rozmów co do zasady może zostać dopuszczony przez Sąd. W myśl art. 308 KPC Sąd może dopuścić dowód z filmu, telewizji, fotokopii, fotografii, planów, rysunków oraz płyt lub taśm dźwiękowych i innych przyrządów utrwalających albo przenoszących obrazy lub dźwięki. Sąd Apelacyjny wyjaśnił zarazem, że wartość dowodu z prywatnego nagrania rozmowy jako samodzielnego środka dowodowego jest dyskusyjna. Wynika to z wyrażonej w art. 235 KPC zasady bezpośredniości dowodów. Tym samym Sąd Apelacyjny podkreślił, że zasadniczą podstawą ustaleń faktycznych w toczącym się postępowaniu powinny być dowody z przesłuchania stron lub świadków w nim uczestniczących nie zaś zapisy z prywatnego nagrania rozmów.

W konsekwencji należy przyjąć, iż dopuszczalne jest dowodzenie okoliczności za pomocą prywatnych nagrań rozmów. Należy jednak pamiętać, iż taki dowód nie będzie miał takiej wartości jako dowód z przesłuchania świadków czy też stron. Niewątpliwie jednak dowód z prywatnego nagrania rozmów może pełnić rolę pomocniczą w ustaleniu intencji stron oraz spornych pomiędzy stronami okoliczności.

Udostępnij na Facebooku

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.
Polityka prywatności

Zamknij [X]