W sierpniu obniżenie wysokości kar i opłat za usunięcie drzew

Opublikowaną w dniu 28 lipca 2015 roku ustawą z dnia 25 czerwca 2015 o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1045) zmianie uległa m. in. wysokość opłat i kar administracyjnych za usunięcie drzew lub krzewów. Wprowadzone zmiany w ustawie o ochronie przyrody dotyczą w szczególności obniżenia wysokości opłat za usunięcie drzew lub krzewów oraz kar administracyjnych jak również zróżnicowania wysokości kar w zależności od okoliczności sprawy oraz poprawy efektywności nasadzeń zastępczych za usunięte drzewa i krzewy. Dotychczas obowiązujące przepisy nakładały kary pieniężne w sztywno określonej wysokości bez względu na okoliczności. Zmienione w tym zakresie przepisy uelastyczniają zróżnicowanie wysokości kary w zależności od okoliczności sprawy.

Ustawa wprowadza nową metodę obliczania opłat za usuwanie drzewa, odzwierciedlającą koszt odtworzenia drzewa o podobnej wielkości z uwzględnieniem lokalizacji, tj. czy jest to teren wiejski czy zurbanizowany. Przykładowo wysokość opłaty za usunięcie świerku pospolitego o obwodzie pnia 100 cm, wysokości 130 cm rosnącego w parku, wyniesie ok. 9.600,00 zł podczas gdy obecnie wynosi około 18.000,00 zł.

Dążąc do uproszczenia systemu ochrony zadrzewień ustawodawca zniósł także obowiązek pozyskania zezwolenia na usuwanie krzewów z ogrodów przydomowych i powalonych lub złamanych przez wiatr drzew które będą mogły być usunięte przez właściwe służby po oględzinach pracownika urzędu gminy. Zmiany obejmują również zwolnienie z opłat w przypadku usuwania tzw. samosiewów z nieużytkowanych gruntów. Pamiętać jednak należy, że zwolnienie z opłat nie dotyczy rezygnacji z konieczności pozyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Powyższe zmiany dotyczące usuwania drzew w większości wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia nowelizacji, czyli już w dniu 28 sierpnia 2015 roku.

 

 

Udostępnij na Facebooku

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.
Polityka prywatności

Zamknij [X]