CZY W TRAKCIE PANDEMII SARS-COV2 MUSZĘ PŁACIĆ CZYNSZ ? #NIE CZEKAJ ! #DZIAŁAJ !

CZY W TRAKCIE PANDEMII SARS-COV2 MUSZĘ PŁACIĆ CZYNSZ ? #NIE CZEKAJ ! #DZIAŁAJ !

 

CZY W TRAKCIE PANDEMII SARS-COV2 MUSZĘ PŁACIĆ CZYNSZ ZA LOKAL I CZY SAM OTRZYMAM ZAPŁATĘ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI JEŚLI ICH NIE MOGĘ REALIZOWAĆ A MAM ZAWARTE UMOWY ?

#NIE CZEKAJ ! #DZIAŁAJ !

Pierwsze emocje związane z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego z dniem 14 marca 2020 roku, trochę opadły. Dla jednych były to niejednokrotnie dramatyczne w skutkach rozwiązania związane z koniecznością zamknięcia lokali. Dla innych z przejściem na tryb pracy zdalnej, często przy pomocy małych skrzatów #PRACA ZDALNA

Śledzimy statystyki i proponowane zmiany, które mają istotne znaczenie dla każdego. Po chwilowej burzy przyszedł czas na przygotowanie się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości. Zamknięcie Twojego lokalu, nie musi oznaczać Twojego końca, jeśli odpowiednio wcześnie zaplanujesz działania czy to z pracownikami, dostawcami czy też odbiorcami Twoich usług. Co możesz zrobić w przypadku pracowników, pisałam w artykule POCZEKAJ ! URATUJ ! #BĄDŹODPOWIEDZIALNY #PRZESTÓJEKONOMICZNY #URLOP #URLOPBEZPŁATNY, jeśli masz ochotę zajrzyj i sprawdź co możesz zrobić.

Czas udzielić odpowiedzi na pytanie:

1.    CZY W TAKCIE PANDEMII MUSZĘ PŁACIĆ CZYNSZ ZA LOKAL ?

2.    CZY SAM OTRZYMAM ZAPŁATĘ ZA ŚWIADCZONE USŁUGI JEŚLI ICH NIE MOGĘ REALIZOWAĆ A MAM ZAWARTE UMOWY ?

Jak większość zapewne czekasz na informacje jakie ułatwienia w ponownym starcie będziesz mógł zastosować w wyniku ogłoszonego pakietu tzw. #TarczyAntykryzysowej. Tutaj zapewne, więcej będzie można powiedzieć w momencie w którym pojawią się konkretne akty prawne.

Pomyśl jednak nad tym co możesz zrobić teraz, aby uratować swój biznes i wyprowadzić go ponownie na szerokie wody w czasie w którym czas pandemii SARS-COV2 ustanie.

Co mogę powiedzieć, Ci jako prawnik ?

#TO ZALEŻY:

Sytuacja w której się znaleźliśmy, to czas ogólnoświatowej pandemii i krajowego ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego, jakie będą tego skutki nie trudno się domyślać. To w jakim stopniu dotkną one Twoją firmę zależy, głównie od tego jakie działania podejmiesz właśnie teraz nie czekając, aż będzie za późno. Pamiętaj, że tak jak w życiu i zdrowiu ważna jest #PROFILAKTYKA, podobnie jest też w prawie. W prawie obecna sytuacja w której się znajdujemy jest niejednokrotnie określana mianem: #SIŁAWYŻSZA (Łac. vis maior) bądź też #NADZWYCZAJNA ZMIANA STOSUNKÓW (Łac. Rebus sic stantibus art. 3571 KC).

Krótko mówiąc #SIŁAWYŻSZA, definiowana jest jako zdarzenie zewnętrzne, które nie jest możliwe do przewidzenia i których skutkom nie można było zapobiec. Jako przypadki #SIŁYWYŻSZEJ uznawane są w szczególności: klęski żywiołowe, tj. pożary, trzęsienia ziemi, powodzie a także wybuchy epidemii. Doktryna w niektórych przypadkach jako siłę wyższą określa również działania organów państwa, które związane są z blokadą granic państwowych czy też zastosowaniem innych ograniczeń w funkcjonowaniu na skutek wprowadzonych ograniczeń administracyjnych.

#NADZWYCZAJNĄ ZMIANĘ STOSUNKÓW, zdefiniował zaś ustawodawca w treści art. 3571 KC, następująco: „Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym.”.

Powiesz, co mi to daje, co mogę z tym zrobić w chwili obecnej ?

Odpowiedź: Bardzo wiele jeśli nie będziesz czekał i zaczniesz działać ! #NIE CZEKAJ #DZIAŁAJ !

REKOMENDUJE CI PODJĘCIE NASTĘPNYCH DZIAŁAŃ PRAWNYCH:

1. Sprawdź jaką masz umowę w zakresie lokalu. Czy jest to typowa umowa najmu lokalu ? Czy też umowa dzierżawy? W aspekcie prawnym ma to znaczenie odnośnie możliwości obniżenia czynszu w zależności od tego czy jest to czynsz najmu czy też czynsz dzierżawny.

2. Po drugie sprawdź czy to w umowie dotyczącej najmu/dzierżawy lokalu, czy też innych umów z dostawcami bądź odbiorcami Twoich usług, wprowadzono w ich treści tzw. klauzulę #SIŁY WYŻSZEJ. Jeśli tak możesz się na nią powołać w powiązaniu z konkretnym zapisem umowy i wówczas powinieneś jak najszybciej powiadomić o tym Twojego odbiorcę, wynajmującego czy też dostawcę,

3. Jeśli w umowie (najem/dzierżawa, świadczenie usług, itp.) nie przewidziano tzw. klauzuli #SIŁY WYŻSZEJ, wystąp do Twojego odbiorcy, kontrahenta z wnioskiem o polubowną zmianę treści łączącej strony umowy i zaproponuj konkretne rozwiązania. Co możesz w takim wniosku zaproponować:

  • Obniżenie czynszu o np. 10 % lub o konkretną kwotę licząc od 14 marca 2020 roku do czasu ustania stanu zagrożenia epidemicznego;
  • Nie pobierania dodatkowych kwot w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, które w ramach umowy zobowiązany byłbyś zapłacić;
  • Wprowadzić do treści umowy klauzulę, tzw. siły wyższej, co jednocześnie zmieni Twoją sytuację prawną przy odpowiednim wprowadzeniu postanowienia w treści umowy,
  • Inne rozwiązania, które uznasz za stosowne w obecnej sytuacji przy uwzględnieniu zapisów Twojej obecnej umowy, np. może to być przesunięcie realizacji terminu usługi bądź płatności, zaproponowanie kaucji na wykorzystanie w późniejszym okresie, tj. w czasie w którym będziesz już mógł je swobodnie realizować,

4. W treści wniosku który zdecydujesz się skierować do swoich kontrahentów/odbiorców, powołaj się również na konieczność zastosowania do umowy tzw. nadzwyczajnej zmiany stosunków wynikającej z treści art. 3571 KC, co winno przemawiać za uwzględnieniem wniosku bądź przynajmniej poczynieniem stosownych renegocjacji treści umowy.

5. Powiesz: złoże wniosek a druga strona i tak się może nie zgodzić. A i owszem, ale jeśli teraz zdecydujesz się na konkretne działania prawne, w przyszłości nawet jeśli nie przyniesie Ci to natychmiastowego efektu, da Ci to lepsze możliwości w procesie sądowym, który może Ci wytoczyć kontrahent i wówczas będziesz mógł się powołać na powyższe klauzule. Co w konsekwencji, może doprowadzić do oddalenia powództwa bądź też obniżenia żądanego od Ciebie roszczenia.

Jeśli dobrnąłeś do końca i ten artykuł był choćby w części przydatny dla Ciebie, daj znak, że mam pisać dalej i rozważyć opracowanie #WZÓR WNIOSKU O POLUBOWNĄ ZMIANĘ TREŚCI UMOWY

#SIŁAWYŻSZA #NADZWYCZAJNA ZMIANA STOSUNKÓW.

 

 

Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z cookie.
Przeglądarka internetowa umożliwia zablokowanie plików cookie.

Zamknij [X]